Cam Kết Từ Mr Đỏ

Cam Kết Từ Mr Đỏ


Mr.ĐỎ cam kết đồng hành cũng quý đối tác trong suốt quá trình đàm phán và kinh doanh nhượng quyền thương hiệu TRÀ DÂU MR.ĐỎ trên nguyên tắc công bằng, đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia.

  • Hỗ trợ truyền thông cho cửa hàng ngay từ những ngày đầu kinh doanh.
  • Hỗ trợ đào tạo nhân viên đồng bộ và chuyên nghiệp.
  • Kiểm tra giám sát tiêu chuẩn tại cửa hàng định kỳ hàng tháng nhằm đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn VSATTP.
  • Hỗ trợ thiết kế cửa hàng, giám sát trong suốt quá trình kinh doanh của đối tác.
  • Cam kết về khu vực nhượng quyền để đảm quyền lợi của các đối tác nhận nhượng quyền đang kinh doanh.

 

đăng kí, tư vấn nhượng quyền thương hiệu trà dâu mr.đỏ

Zalo